Kybernetická obranaŽijeme ve svobodné společnosti. Kdokoliv může mít jakýkoliv informační systém, kdekoliv a kdykoliv.

Informační systém v síti je typicky nedokonale propojen s hardwarem a člověkem, zejména z důvodu času (software žije ve zhruba v milisekundovém světě).

Je-li tedy informační systém v síti, není JAK síť zcela neprodyšně uzavřít, izolovat.

Za takovéto situace lze informační systém zabezpečit pouze tak, že nad ním nedrží monopol jediná autorita.

Má-li nad informačním systémem držet správu více, než jedna jediná autorita, musí informační systém obsahovat vhodně zvolenou chybu (ideálně množinu chyb).

Naváže-li alternativní autorita (malá množina autorit) nad systémem kontakt se systémem a jeho původcem/správcem/autorem (zdvořile požádá o povolení prolamovat chybu a působit tak jako autorita nad systémem), přestává být alternativní autoritou, přidává se k už existující autoritě a žádoucí stav zaniká.

Je to paradoxní, ale není JAK zabezpečit systém, ve kterém není dostatečně nebezpečno a tím explicitně dáno najevo TADY JE KVÁKONOŠOVO!

Čeněk mooph Svoboda