Čeněk Svoboda


EN: "I offer web systems."

CZ: "Nabízím práce na webových systémech."


3D WebGL Experiment
MNUM2
MNUM
Double Snake Game
WDPT

Some Repos...
Hackable FSM "paper"


Čeněk Svoboda
Sídlo: Okrašovice 25,
Slavičky 675 01,

cZ


IČO: 75422701
zapsán v Živnostenském Rejstříku u MěÚ Třebíč
e-mail: svobo.c@gmail.com