Čeněk Svoboda


EN: "I offer web systems."

CZ: "Nabízím práce na webových systémech."


3D WebGL Experiment
MNUM2
MNUM
Double Snake Game
Pseudo-threading
WDPT
SimpleChat.eu
MOOPH module - arguments for copyright protection
Some Repos...
Čeněk Svoboda
Sídlo: Okrašovice 25, Slavičky 675 01, Czech Republic
IČO: 75422701
zapsán v Živnostenském Rejstříku u MěÚ Třebíč
e-mail: svobo.c@gmail.com