Čeněk Svoboda


EN: "I offer web systems."

CZ: "Nabízím práce na webových systémech."


MNUM2
MNUM
Double Snake Game
PseudoMultiThreading
WDPT
SimpleChat.eu
Trojúhelník - 3D experiment
MOOPH module - arguments for copyright protection
Pseudo-threading - just a SEO link...
Some Repos...
Čeněk Svoboda
Sídlo: Okrašovice 25, Slavičky 675 01, Czech Republic
IČO: 75422701
zapsán v Živnostenském Rejstříku u MěÚ Třebíč
e-mail: svobo.c@gmail.com
nick: mooph